Підсумки загальних зборів акціонерів ВАТ "Маріупольгаз", які відбулись 11.04.2011р.

Шановний акціонер!

 

Повідомляємо, що 11 квітня 2011 року у 15.00 годині за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16 проведено загальні збори акціонерів ВАТ “Маріупольгаз”.

За даними реєстрації учасників на зборах були присутні 30 акціонерів та їх представників із загальною кількістю голосів 851139, що складає 88,83 % від загальної кількості акцій – 958197.

У порядку денному розглянуто 14-ть питань:

 

З першого питання порядку денного (Звіт правління ВАТ «Маріупольгаз» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.) згідно протоколу №1 лічильної комісії про результати голосування

Голосували: «ЗА» - 30 акціонерів, які в сукупності володіють 851139 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів вирішено: Звіт правління ВАТ “Маріупольгаз” про результати фінасово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2011 рік. - затвердити.

 

З другого питання порядку денного (Звіт ревізійної комісії за 2010 рік.) згідно протоколу №2 лічильної комісії про результати голосування

Голосували: «ЗА» - 30 акціонерів, які в сукупності володіють 851139 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів вирішено: Звіт ревізійної комісії за 2010 рік — затвердити.

 

З третього питання порядку денного (Звіт Наглядової ради за 2010 рік.) згідно протоколу №3 лічильної комісії про результати голосування

Голосували: «ЗА» - 30 акціонерів, які в сукупності володіють 851139 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів вирішено: Звіт наглядової ради за 2010 рік. - затвердити.

 

З четвертого питання порядку денного (Затвердження річного балансу, фінансово-економічних показників товариства, порядку розподілу прибутку за 2010 рік.) згідно протоколу №4 лічильної комісії про результати голосування

Голосували: «ЗА» - 30 акціонерів, які в сукупності володіють 851139 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів вирішено: Річний баланс, фінасово-економічні показники, порядок розподілу прибутку за 2010 рік — затвердити.

 

З п'ятого питання порядку денного (Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів правління.) згідно протоколу №5 лічильної комісії про результати голосування

Голосували: «ЗА» - 30 акціонерів, які в сукупності володіють 851139 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів вирішено: Відкликати (достроково припинити повноваження) голову правління Кураша Миколу Андрійовича  та членів правління: Веремеєнко Михайла Володимировича, Разумну Тетяну Василівну, Білоконь Ольгу Олексіївну, Козінцеву Ольгу Іванівну.

 

З шостого питання порядку денного (Утворення виконавчого органу (одноосібного виконавчого органу — генеральний директор) акціонерного товариства.) згідно протоколу №6 лічильної комісії про результати голосування

Голосували: «ЗА» - 30 акціонерів, які в сукупності володіють 851139 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів вирішено: Утворити одноосібний виконавчий орган — генеральний директор акціонерного товариства.

 

З сьомого питання порядку денного (Про зміну назви товариства у зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із нормами Закону України “Про акціонерні товариства”.) згідно протоколу №7 лічильної комісії про результати голосування

Голосували: «ЗА» - 30 акціонерів, які в сукупності володіють 851139 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів вирішено: Змінити назву товариства з Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Маріупольгаз” на Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Маріупольгаз”.

 

З восьмого питання порядку денного (Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.) згідно протоколу №8 лічильної комісії про результати голосування

Голосували: «ЗА» - 30 акціонерів, які в сукупності володіють 851139 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів вирішено: Затвердити статут товариства в новій редакції.

 

З дев'ятого питання порядку денного (Затвердження положень товариства “Положення про загальні збори”, “Положення про наглядову раду”, “Положення про ревізійну комісію”, “Положення про одноосібний виконавчий орган”  у новій редакції.) згідно протоколу №9 лічильної комісії про результати голосування

Голосували: «ЗА» - 30 акціонерів, які в сукупності володіють 851139 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів вирішено: Затвердити  “Положення про загальні збори”, “Положення про наглядову раду”, “Положення про ревізійну комісію”, “Положення про одноосібний виконавчий орган” у новій редакції.

 

З десятого питання порядку денного (Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту та положень товариства в новій редакції і проведення  державної реєстрації Статуту з правом передоручення реєстрації третім особам.) згідно протоколу №10 лічильної комісії про результати голосування

Голосували: «ЗА» - 30 акціонерів, які в сукупності володіють 851139 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів вирішено: Уповноваженою особою для підписання Статуту та проведення дежавної реєстрації статуту з правом передоручення реєстрації третім особам визначити — Онищука Віктора Дмитровича, для підписання положень товариства — Онищука Віктора Дмитровича та Левіну Олену Вікторівну.

 

З одинадцятого питання порядку денного (Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів наглядової ради.) згідно протоколу №11 лічильної комісії про результати голосування

Голосували: «ЗА» - 30 акціонерів, які в сукупності володіють 851139 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів вирішено: Відкликати (дострокове принити повноваження) голову наглядової ради Фомиченка Івана Григоровича та членів наглядової ради: Крячун Євгенію Володимирівну, Грудолова Миколу Андрійовича та Левіну Олену Вікторівну.

 

З дванадцятого питання порядку денного (Обрання голови та членів наглядової ради товариства.)згідно протоколу №12 лічильної комісії про результати голосування

Голосували шляхом кумулятивного голосування та голоси розподілились наступним чином: За Фомиченко Івана Григоровича 2 286 814 голосів акціонерів; За Левіну Олену Вікторівну 455 686 голосів акціонерів; За Шекула Григорія Вікторовича      372 269 голосів акціонерів; За Товариство з обмеженою відповідальністю “Маргаз” 670 259 голосів акціонерів; За Товариство з обмеженою відповідальністю “Камея” 370 052 голосів акціонерів; За Красько Людмилу Іванівну 50 120 голосів акціонерів; За Іванюшко Ірину Василівну 50 495 голосів акціонерів.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів до складу членів наглядової ради обрано: Фомиченко Івана Григоровича — головою наглядової ради; Левіну Олену Вікторівну — членом наглядової ради; Шекула Григорія Вікторовича — членом наглядової ради; Товариство з обмеженою відповідальністю “Маргаз” - членом наглядової ради;  Товариство з обмеженою відповідальністю “Камея” - членом наглядової ради.

 

З тринадцятого питання порядку денного (Встановлення розміру винагороди голові та членам  наглядової ради товариства.) згідно протоколу №13 лічильної комісії про результати голосування

Голосували: «ЗА» - 30 акціонерів, які в сукупності володіють 851139 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів вирішено: Встановити розмір щомісячної винагороди голові наглядової ради у розмірі 50 мінімальних заробітних плат, членам наглядової ради у розмірі 25 відсотків середньої заробітної плати виробничо-промислового персоналу товариства, члену наглядової ради, що буде обраний секретарем наглядової ради 50% середньої заробітної плати виробничо-промислового персоналу товариства.

 

З чотирнадцятого питання порядку денного (Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.) згідно протоколу №14 лічильної комісії про результати голосування

Голосували: «ЗА» - 30 акціонерів, які в сукупності володіють 851139 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах; «УТРИМАЛИСЯ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0,0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

За наслідками голосування загальними зборами акціонерів вирішено: Надати попереднє схвалення на укладення значних правочинів на 2012 рік, а саме договору на постачання природного газу (для потреб населення) з Дочірньою компанією “Газ України” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” на 2012р. гранична вартість якого складає 250 000 000 грн.; договору на транспортування природного газу розподільними трубопроводами з Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” на 2012р. гранична вартість якого складає 100 000 000 грн., гранична сукупна вартість яких складає  350 000 000 грн.

 

 

 

 

Генеральний  директор Веремеєнко  Михайло  Володимирович